Buddyzm Diamentowej Drogi

Buddyzm to nauki o naturze umysłu pochodzące od historycznego Buddy Siakjamuniego, który żył i nauczał ponad dwa i pół tysiąca lat temu w północnych Indiach. Celem praktyki buddyjskiej jest osiągnięcie całkowitego urzeczywistnienia potencjału umysłu i doświadczenie trwałego szczęścia – oświecenia, czyli rozpoznania własnej natury Buddy. Każdy może ją urzeczywistnić, dlatego buddyzm nazywany jest religią doświadczenia. Natura Buddy jest podstawową rzeczywistością każdego z nas, jest „sercem doskonałego przebudzenia”. Posiadają ją wszystkie czujące istoty. Ten potencjał nie jest ograniczony przez czas ani przestrzeń, jest wszechobecny. Aby tego doświadczyć, wykorzystujemy metody przekazane przez Buddę.

W Buddyzmie Diamentowej Drogi szczególnie istotny jest czysty pogląd na innych i na nas samych. Diamentowa Droga oferuje współczesnemu światu skuteczne metody prowadzące do bezpośredniego doświadczenia umysłu. Otrzymujemy szansę przeżywania świata z bogatego i samowyzwalającego się poziomu. Medytacje Diamentowej Drogi rozwijają głębokie wewnętrzne bogactwo i prowadzą do wolnego od sztuczności i niewzruszonego stanu umysłu, pozwalającego na przejawienie się każdej oświeconej aktywności. Diamentowa Droga linii Karma Kagyu to najbardziej porywający obszar buddyjskich nauk, idealny dla niezależnych, pełnych radości ludzi.

Karma Kagyu – linia Karmapów

Karma Kagyu jest jedną z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego – trzy pozostałe to Ningma, Siakja i Gelug (szkoła Dalajlamy). Linia Kagyu bierze początek od historycznego Buddy. Przez 1500 lat nauki z nią powiązane były przekazywane w Indiach przez wielkich joginów, takich jak: Tilopa, Naropa czy Maitripa, a w XI wieku dzięki Marpie dotarły do Tybetu. W XII wieku dzierżawcą nauk został I Karmapa. Dzięki kolejnym inkarnacjom Karmapy linia Karma Kagyu zachowała żywy przekaz do dnia dzisiejszego. Zawiera ona, jako jedna z niewielu tradycji buddyjskich, nauki Diamentowej Drogi.
Karmapa jest głową szkoły Karma Kagyu. Linię Karmapów zapoczątkował Dysun Czienpa, żyjący w latach 1110-1193. Jednym z największych mistrzów medytacji naszych czasów był XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże, który w roku 1952 opuścił Tybet z powodu chińskiej inwazji. To on właśnie był nauczycielem Lamy Ole Nydahla.

Obecnie żyjący XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże mieszka w Indiach, odwiedza ośrodki Karma Kagyu na całym świecie. Kilkukrotnie odwiedzał Polskę.

Kontakt z Karmapą jest zetknięciem się z żywym przekazem doświadczenia oświecenia, które z mistrza na ucznia przekazywane jest od czasów historycznego Buddy Siakjamuniego.

Nauczyciele

XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże, urodzony w 1983 roku, jest głównym Lamą linii Karma Kagyu, jest zwierzchnikiem duchowym wszystkich ośrodków założonych przez Lamę Ole Nydahla.

17 Karmapa Buddyzm Zielona Góra

XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże(1924-1981) był jednym z największych nauczycieli buddyjskich i mistrzów medytacji naszych czasów. Kilkukrotnie odwiedził Zachód udzielając nauk w wielu krajach.

16 Karmapa Buddyzm Zielona Góra

Lama Ole Nydahl i Hannah Nydahl są pierwszymi zachodnimi uczniami XVI Karmapy. Po latach nauki w Himalajach wprowadzili na jego prośbę nauki Buddy, reprezentowane w szkołach buddyzmu tybetańskiego, do naszego kręgu kulturowego.

Dzięki temu na przestrzeni ostatnich pięćdziedsięciu lat buddyzm Diamentowej Drogi stał się znany na całym świecie i coraz więcej ludzi rozumie, że jego podstawowym celem jest przynoszenie pożytku innym poprzez własny rozwój. Podczas gdy Hannah zajęła się przede wszystkim tłumaczeniami tradycyjnych tekstów, Ole jako w pełni wykwalifikowany lama naucza buddyzmu prawie każdego dnia w innym mieście.

Założył do tej pory między San Francisco a Władywostokiem ponad 700 ośrodków należących do Linii Karma Kagyu, które regularnie odwiedza. Stwarzają one możliwości praktykowania buddyzmu osobom pracującym, prowadzącym normalne życie, często posiadającym rodziny.

Lama Ole Nydhal Buddyzm Zielona Góra

Hannah Buddyzm Zielona Góra