Buddyjski Ośrodek Medytacyjny Diamentowej Drogi w Zielonej Górze

Buddyzm:

Linia przekazu (Karma Kagyu):


Karma Kagyu, jedna z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego, jest linią przekazu jogicznego. Zawiera nauki starej szkoły (Njingma) i nowej (Sarma). Więcej, czytaj na: www.buddyzm.pl


Buddyzm Diamentowej Drogi na Zachodzie
Na początku lat siedemdziesiątych Lama Ole otrzymał upoważnienie od XVI Karmapy do zakładania ośrodków linii Kagyu na Zachodzie. Do tej pory między San Francisco a Władywostokiem powstało ponad sześćset ośrodków. Stwarzają one możliwości praktykowania buddyzmu osobom pracującym, prowadzącym normalne życie, często posiadającym rodziny.

Od 1993 r. organizowane są duże, międzynarodowe kursy Dharmy. Tysiące buddystów spotyka się co roku w tym samym miejscu. Pojawia się potrzeba posiadania międzynarodowego centrum buddyzmu na Zachodzie. Taką rolę pełni Ośrodek Europejski (Europe Center), położony w niemieckich Alpach. Przez cały rok przyjeżdżają tam buddyści z Europy, Ameryki Południowej, Rosji, USA...

Międzynarodowa strona Buddyzmu Diamentowej Drogi: www.diamondway-buddhism.org

Nauczyciele:


Karmapa
Karmapa jest głową szkoły Karma Kagyu. Linię Karmapów zapoczątkował Dysum Czienpa (1110 1193). Obecny XVII Karmapa Trinlej Taje Dorde
urodził się w Tybecie w 1983 roku. Został odnaleziony i rozpoznany jako prawdziwa inkarnacja poprzedniego XVI Karmapy
przez Kunzig Szamara Rinpocze, drugiego po Karmapie lamie linii Karma Kagyu.

Lama Ole Nydahl
Lama Ole Nydahl i jego żona Hannah są pierwszymi zachodnimi uczniami XVI Karmapy - jednego z największych mistrzów medytacji naszego stulecia. Po latach nauki w Himalajach wprowadzili na jego prośbę nauki Buddy, reprezentowane w szkołach buddyzmu tybetańskiego, do naszego kręgu kulturowego. Ole Nydahl jako w pełni wykwalifikowany lama naucza buddyzmu prawie każdego dnia w innym mieście - zobacz: harmonogram nauk.


Nauczyciele Dharmy w Polsce i na świecie
Lama Ole upoważnił też ponad stu swoich uczniów do nauczania buddyzmu. Jest wśród nich trzynaścioro Polaków. Więcej o nauczycielach linii Karma Kagyu na: www.buddyzm.pl/nauczyciele

Nauki


Książki
Książki buddyjskie są do nabycia online w Fundacji Karmapa Foundation, są też dostępne we wszystkich ośrodkach Karma Kagyu w Polsce, a także w księgarniach. Więcej na: buddyzm.pl/ksiazki

Magazyn "Diamentowa Droga"
"Diamentowa Droga" jest wewnętrznym czasopismem Związku Buddyjskiego Karma Kagyu, ukazuje się raz na kwartał. Więcej informacji oraz archiwalne numery znajdziesz na: www.diamentowadroga.pl