Buddyzm

Buddyzm Diamentowej Drogi

Buddyzm to nauki o naturze umysłu pochodzące od historycznego Buddy Siakjamuniego, który żył i nauczał ponad dwa i pół tysiąca lat temu w północnych Indiach. Celem praktyki buddyjskiej jest osiągnięcie całkowitego urzeczywistnienia potencjału umysłu i doświadczenie trwałego szczęścia – oświecenia, czyli rozpoznania własnej natury Buddy. Każdy może ją urzeczywistnić, dlatego buddyzm nazywany jest religią doświadczenia. Natura Buddy jest podstawową rzeczywistością każdego z nas, jest „sercem doskonałego przebudzenia”. Posiadają ją wszystkie czujące istoty. Ten potencjał nie jest ograniczony przez czas ani przestrzeń, jest wszechobecny. Aby tego doświadczyć, wykorzystujemy metody przekazane przez Buddę.

W Buddyzmie Diamentowej Drogi szczególnie istotny jest czysty pogląd na innych i na nas samych. Diamentowa Droga oferuje współczesnemu światu skuteczne metody prowadzące do bezpośredniego doświadczenia umysłu. Otrzymujemy szansę przeżywania świata z bogatego i samowyzwalającego się poziomu. Medytacje Diamentowej Drogi rozwijają głębokie wewnętrzne bogactwo i prowadzą do wolnego od sztuczności i niewzruszonego stanu umysłu, pozwalającego na przejawienie się każdej oświeconej aktywności. Diamentowa Droga linii Karma Kagyu to najbardziej porywający obszar buddyjskich nauk, idealny dla niezależnych, pełnych radości ludzi.Karma Kagyu - linia Karmapów

Karma Kagyu jest jedną z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego - trzy pozostałe to Ningma, Siakja i Gelug (szkoła Dalajlamy). Linia Kagyu bierze początek od historycznego Buddy. Przez 1500 lat nauki z nią powiązane były przekazywane w Indiach przez wielkich joginów, takich jak: Tilopa, Naropa czy Maitripa, a w XI wieku dzięki Marpie dotarły do Tybetu. W XII wieku dzierżawcą nauk został I Karmapa. Dzięki kolejnym inkarnacjom Karmapy linia Karma Kagyu zachowała żywy przekaz do dnia dzisiejszego. Zawiera ona, jako jedna z niewielu tradycji buddyjskich, nauki Diamentowej Drogi.
Karmapa jest głową szkoły Karma Kagyu. Linię Karmapów zapoczątkował Dysun Czienpa, żyjący w latach 1110-1193. Jednym z największych mistrzów medytacji naszych czasów był XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże, który w roku 1952 opuścił Tybet z powodu chińskiej inwazji. To on właśnie był nauczycielem Lamy Ole Nydahla.

Obecnie żyjący XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże mieszka w Indiach, odwiedza ośrodki Karma Kagyu na całym świecie. Kilkukrotnie odwiedzał Polskę.

Kontakt z Karmapą jest zetknięciem się z żywym przekazem doświadczenia oświecenia, które z mistrza na ucznia przekazywane jest od czasów historycznego Buddy Siakjamuniego.Nauczyciele

XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże, urodzony w 1983 roku, jest głównym Lamą linii Karma Kagyu, jest zwierzchnikiem duchowym wszystkich ośrodków założonych przez Lamę Ole Nydahla.


XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże (1924-1981) był jednym z największych nauczycieli buddyjskich i mistrzów medytacji naszych czasów. Kilkukrotnie odwiedził Zachód udzielając nauk w wielu krajach.


Lama Ole Nydahl i Hannah Nydahl są pierwszymi zachodnimi uczniami XVI Karmapy. Po latach nauki w Himalajach wprowadzili na jego prośbę nauki Buddy, reprezentowane w szkołach buddyzmu tybetańskiego, do naszego kręgu kulturowego.

Dzięki temu na przestrzeni ostatnich pięćdziedsięciu lat buddyzm Diamentowej Drogi stał się znany na całym świecie i coraz więcej ludzi rozumie, że jego podstawowym celem jest przynoszenie pożytku innym poprzez własny rozwój. Podczas gdy Hannah zajęła się przede wszystkim tłumaczeniami tradycyjnych tekstów, Ole jako w pełni wykwalifikowany lama naucza buddyzmu prawie każdego dnia w innym mieście.

Założył do tej pory między San Francisco a Władywostokiem ponad 700 ośrodków należących do Linii Karma Kagyu, które regularnie odwiedza. Stwarzają one możliwości praktykowania buddyzmu osobom pracującym, prowadzącym normalne życie, często posiadającym rodziny.
Kontakt
Nasz Fanpage
Przydatne Linki
E-mail:

ZielonaGora@diamondway-center.org


Telefony:

Marcin: +48 796 604 108

Marta: +48 609 743 999